Call Center: 02 1054 283 Submit Ticket
“Singapore Smart City” ชื่อนี้ได้มาเพราะ IoT หรือไม่เรามีคำตอบ

“Singapore Smart City” ชื่อนี้ได้มาเพราะ IoT หรือไม่เรามีคำตอบ

“Singapore Smart City” ชื่อนี้ได้มาเพราะ IoT หรือไม่เรามีคำตอบ

ในช่วง 3 – 5 ปีที่ผ่านมานี้ เชื่อว่าตามหน้าสื่อมักปรากฏชื่อของ “สิงคโปร์” ในฐานะประเทศที่กำลังยกระดับเมืองทั้งเมืองเข้าสู่ความเป็น Smart City อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปรากฏการณ์นี้มีตัวละครสำคัญซ่อนอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสิงคโปร์ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างชัดเจน หน่วยงานด้านเทคโนโลยี และภาคการศึกษาที่เข้ามารับไม้ต่อนโยบายจากรัฐบาล ตลอดจนพลเมืองสิงคโปร์เองที่พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ประเทศก้าวเข้าสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างสมบูรณ์
ปัจจุบัน สิงคโปร์มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกระจายครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่ครัวเรือนและออฟฟิศที่ได้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อ แต่ยังหมายถึงการนำเครือข่ายอัจฉริยะในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาใช้งานได้สะดวกมากขึ้นด้วย

Smart Lighting 

ยกตัวอย่างโครงการแรกคือโครงการ Smart Lighting ที่รัฐบาลสิงคโปร์ตัดสินใจทยอยเปลี่ยนหลอดไฟถนนบนเกาะให้เป็นหลอด LED (Light Emitting Diodes) โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี ค.ศ. 2022 แต่ความพิเศษคือมันไม่ใช่หลอด LED ธรรมดา เนื่องจากหลอดไฟเหล่านี้สามารถควบคุมได้จากระยะไกล ภายใต้ระบบ The Remote Control and Monitoring System หรือ RCMS ซึ่งทำให้หน่วยงานต้นสังกัดสามารถทราบสถานะการทำงานของหลอดไฟเหล่านั้นได้ตลอดเวลา และช่วยให้การเปลี่ยนหลอดไฟเสีย หรือทำงานผิดปกติทำได้สะดวกมากขึ้นด้วย อีกทั้งยังพบว่าหลอดไฟดังกล่าวมีอายุการใช้งานเฉลี่ยที่ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งนานกว่าหลอดไฟธรรมดาที่ใช้อยู่ถึง 7 ปีเลยทีเดียว


นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมีการดึงเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าควบคุมหลอดไฟให้ปรับสภาพได้ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศด้วย เช่น ปัจจุบันสามารถใช้ตรวจจับการขึ้นและตกของพระอาทิตย์ได้แล้ว ทำให้หลอดไฟสามารถเปิดและปิดไฟได้อย่างเหมาะสมตามช่วงเวลา และประหยัดพลังงานให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง
ที่สำคัญ นี่ยังเป็นหัวใจสำคัญตัวหนึ่งของการสร้างเครือข่ายเซนเซอร์เพื่อการติดต่อสื่อสารระดับชาติของสิงคโปร์ และอาจมีหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาลสิงคโปร์ เช่น GovTech (the Government Technology Agency) นำระบบเซนเซอร์ที่ต้องการเข้ามาร่วมทดสอบโครงการ Smart Lighting ด้วย
สร้างพื้นที่สีเขียวให้ Yuhua
ในระดับครัวเรือนก็มีการนำเซนเซอร์ต่าง ๆ เข้ามาติดตั้งภายในอพาร์ทเมนต์เพื่อให้ที่พักอาศัยของชาวสิงคโปร์นั้น  “Go Smart” เช่นกัน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการใช้น้ำ ใช้ไฟ ตลอดจนปริมาณขยะแบบเรียลไทม์ ในโซน Yuhua (พื้นที่หนึ่งในเขต Jurong East) โดยในย่านนี้มีเทคโนโลยีมากมายที่จะนำมาใช้ในการสร้างเมืองสีเขียว ตั้งแต่ระบบบริหารจัดการขยะ แผงโซลาร์เซลล์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังมีฟีดแบ็กข้อมูลการใช้น้ำใช้ไฟส่งกลับไปให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและหาทางประหยัดทรัพยากรให้มากขึ้นด้วย  ขณะที่ภาครัฐเอง ก็ได้ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ และวางแผนพัฒนาโปรเจ็คด้านอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

EMS – ระบบดูแลผู้สูงวัย

สิงคโปร์เองก็เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาด้านผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในภาวะที่ประชากรวัยทำงานต้องออกมาแข่งขันในตลาดทุนนิยม การขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงวัยจึงกลายเป็นปัญหาสำคัญ นั่นจึงทำให้สิงคโปร์พัฒนาระบบ Elderly Monitoring System (EMS) โดยใช้เซนเซอร์ติดไว้ตามประตู หรือพื้นที่ต่าง ๆ ในบ้านคอยตรวจจับการเคลื่อนไหว และถ้าเซนเซอร์ไม่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ในเวลาที่กำหนด ระบบจะแจ้งเตือนไปยังสมาชิกในครอบครัว หรือทีมแพทย์เพื่อให้มีการช่วยเหลือต่อไป
หรือในกรณีของคนป่วย ในอนาคตอาจไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์อีกต่อไป เพราะสิงคโปร์ได้มีการพัฒนาระบบ Tele-health สำหรับให้ผู้ป่วยได้พักฟื้นที่บ้านและปรึกษาแพทย์ได้จากที่บ้านแทน โดยเชื่อว่าจะสบายใจและสบายกายกว่าการเดินทางมาโรงพยาบาลนั่นเอง อีกทั้งยังได้อยู่ใกล้ ๆ กับสมาชิกในครอบครัวซึ่งดีต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยด้วย โดยในช่วงเริ่มแรกของโปรเจ็คนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน
นอกเหนือจากพัฒนาเทคโนโลยี IoT เพื่อใช้ภายในประเทศแล้ว สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีการจัด Conference ด้าน IoT อย่างยิ่งใหญ่ประเทศหนึ่งของโลก เช่น งาน IoT Asia  ซึ่งแต่ละปีจะมีการนำเทคโนโลยี IoT ในด้านต่าง ๆ มาจัดแสดง ทั้ง Wearables, Smart Applications, Industrial IoT, Engineering และอื่น ๆ อีกมากมาย สอดรับกับเทรนด์โลกที่ชี้ว่า ตลาด IoT จะเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับท่านใดที่สนใจเยี่ยมชมงาน IoT Asia 2017 ซึ่งในปีนี้มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคมนี้ สามารถติดต่อทีมงานเพื่อร่วมเดินทางในราคาพิเศษได้แล้ว โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://alleventbiz.com/event/iot-asia-2017/
อ้างอิง :
http://www.computerworld.com.sg/tech/emerging-technology/singapore-to-get-smarter-and-more-energy-efficient-street-lights-islandwide-by-2022/
https://www.engadget.com/2016/11/03/singapore-smart-nation-smart-city/

 

Leave a Reply