Call Center: 02 1054 283 Submit Ticket

คุณสามารถติดต่อแจ้งข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์ม Online หรือ สามารถติดต่อพูดคุยผ่าน
Line ID: @mtbone

ข้อมุลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เมทราไบต์ วัน จำกัด (METRABYTE ONE CO.,LTD)
    130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
  • ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858

 

แผนที่บริษัท